Audiso

Modul ORYX QPM procesní modelování

Modul je založen na objektovém modelování podnikové reality formou diagramů - modelů:

 • procesů,
 • činností,
 • dat a
 • organizační struktury.

Modul obsahuje grafický editor, pomocí něhož je možné pořizovat, jednotně znázorňovat a integrovat všechny aspekty firmy, které jsou významné pro zpracování informací o firemních procesech, tzn. tvorba Komplexního procesního modelu firmy.

Využití v rámci modelování podnikových procesů:

 • sada osvědčených metod pro zobrazení podnikových procesů,
 • zobrazení podnikových procesů pomocí událostí a funkcí, dále lze v procesech zobrazit také organizační jednotky, datové objekty, aplikace a nosiče informací,
 • detailní zobrazení procesů pomocí hierarchizace do libovolného počtu úrovní,
 • efektivnost a rychlost při provádění změn v podnikových procesech.

Využití v rámci přípravy na re/certifikaci:

 • certifikace "bez papíru" podle systémových norem ISO 9001, 14001, 27001, OHSAS 18001, TS 16949, a další,
 • zavedení požadavků systémových norem do „běžného života" firmy,
 • integrace požadavků systémových norem do procesního modelu firmy,
 • rychlé a jednoduché seznámení zaměstnanců s požadavky systémových norem,
 • integrované spojení komplexního procesního modelu firmy (procesního řízení) a dokumentace systémů managementu jakosti podle systémových norem,
 • snadná správa elektronické procesní dokumentace (komplexního procesního modelu) - jasně dané workflow,
 • snížení nákladů na fyzické - papírové dokumenty.

Využití v rámci procesního řízení v souladu se systémovými normami:

 • jednoduchý přístup k aktuálním informacím o procesním modelu organizace pro všechny zaměstnance,
 • aktivní spolupráce všech zaměstnanců na zlepšování procesů,
 • změny procesního modelu organizace s automatickou aktualizací v souvisejících částech procesního modelu,
 • změny procesního modelu organizace s automatickou aktualizací v souvisejících dokumentech a opačně.

Druhy pohledů grafického editoru

ORYX QPM redukuje složitost modelování reality procesů samostatnými integrovanými pohledy na

 • Ve funkčním pohledu jsou strukturovány jednotlivé činnosti jako např. pořízení zakázky odběratelem, vytvoření pracovního postupu nebo expedice zboží apod.
 • Organizační struktura podniku je popsána v organizačním pohledu pomocí pojmů jako organizační jednotky, funkční místa nebo pracovníci.
 • Integraci všech aspektů umožňuje řídicí pohled, ve kterém se zaznamenávají odpovědi např. na následující otázky:
  • Které informace tvoří výstup příslušné funkce?
  • Kdo nese zodpovědnost?
  • Jak se znázorňují podnikové procesy?
  • Čím jsou iniciovány?

Grafický editor poskytuje integrovanou sadu diagramů pro zobrazení a analýzu procesů při zachování jednotnosti a názornosti např.:

Grafický editor systému ORYX QPM umožňuje modelování v příslušné potřebné hloubce podrobnosti, podle toho jak si to zkoumaný proces vyžaduje.

Definice objektů

Každý objekt modelu vytvořený v grafickém editoru systému ORYX QPM má svou definici uloženou na straně serveru. Tato definice nese veškeré informace o daném objektu jako:

 • typ objektu (funkce, organizační jednotka,...),
 • atributy daného objektu,
 • název daného objektu.

Pro zachování jedinečnosti objektů, systém ORYX QPM nepřipouští, aby objektu stejného typu a názvu byly přiděleny dvě různé definice. Z tohoto důvodu je využíváno tak zvané výskytové kopie objektu.
Při změně atributů objektu v modelu 1, bude automaticky tato změna provedena i v modelu 2.

Export dat z grafického editoru

ORYX QPM umožňuje export dat do formátu HTML - WWW stránka včetně dekompozice daného modelu, atributů jednotlivých objektů, typů vazeb, výpisu předchůdců / následníků objektů, atd.
Modul ORYX QPM - procesní modelování a měření procesů nabízíme i nadále ve formě tzv. tlustého klienta.

Integrace komplexního procesního modelu a systému řízení kvality

Tato integrace je zabezpečena dvěma způsoby:

 • jednotlivé dekomponované části komplexního procesního modelu lze pomocí OLE vazeb vkládat do dokumentů,
 • k jednotlivým objektům lze připojit příslušné dokumenty.

Související odkazy

Bližší informace o systému EISOD naleznete na www.eisod.com, případně Vám je rádi poskytneme osobně. Kontaktujte nás na adrese obchod@ipm-plzen.cz.

Petalon Group ČSJ ČSJ Plzeň
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright © 2020 Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. Internetové stránky od Beneš & Michl