Audiso

Moduly pro výrobní podniky

Koncepce EISOD X

EISOD X je modulární systém fungující ve webovém prohlížeči s maximálním důrazem na spolupráci mezi všemi moduly. Ač je možné využít jednotlivé moduly samostatně, je podstatnou výhodou právě jejich propojitelnost. Celý proces řízení kvality je podporován a udržován v business logice systému EISOD z důvodu minimalizace nekonzistentních dat a jejich opakovaného zadávání.

Vše začíná u katalogu produktů, který lze spravovat ručně nebo synchronizovat z aplikace třetí strany, která je propojena během implementace systému EISOD u zákazníka. Produkty lze reprezentovat formou hierarchického grafu. Lze tak nastavit libovolný produkt jako díl jiného se všemi vyplývajícími závislostmi v ostatních modulech, které jsou s tímto krokem spojeny.

Moduly Analýzy FMEAControl Plans jsou s produktovým katalogem úzce propojeny. Každá verze FMEA analýzy a verze control plan je spravována pro konkrétní verzi produktu. Verzování takového produktu vytváří rovněž požadavek na revizi FMEA a control plan. Na základě zpětné vazby získané z modulu sběru dat a vyhodnocení lze dále zlepšovat kvalitu výroby zavedením nápravných opatření v návrhu výrobku i jeho procesu výroby. Z výstupů lze jednoduše zjistit, jak se provedení nápravného opatření projevilo na kvalitě výrobku a jeho výroby.

Vedle modulů zaměřených výhradně na podporu kvality výrobního procesu nabízí EISOD i moduly, které najdou svá uplatnění v dalších činnostech z oblasti řízení kvality. DMS modul pro správu řídící dokumentace představuje pro ostatní moduly úložiště všech dokumentů spojených s řízením kvality a umožňuje správu auditovatelného životního cyklu těchto dokumentů. Modul Správa měřidel a zařízení nabízí metrologům systematickou podporu při údržbě využívaných měřidel a zařízení s důrazem na včasnou notifikaci o nutnosti jejich revize. Pro vyhodnocení kvality měřidla disponuje EISOD několika metodikami, které je možné využít dle druhu měřidla nebo zařízení. Modul Správa auditů, neshod a opatření je určen pro řízení a monitorování interních i externích auditů včetně systémových auditů dle požadavků systémových norem.

Všechny moduly EISOD X používají stejné jádro systému, které je reprezentováno stejným uživatelským rozhraním. Uživatelské rozhraní je dostupné ze všech moderních prohlížečů, a tudíž i na různých zařízeních včetně tabletů. Přístup k datům a funkcím systému je řízen přístupovým oprávněním, a tím je zajištěna dostupnost dat ve správný okamžik pouze oprávněným zaměstnancům.

Podpora procesů kvality

Spolu s vytvořením nebo importem nové verze produktu jsou všechny produktové charakteristiky okamžitě dostupné v Design FMEA (dále jen DFMEA). DFMEA založená na znacích produktu má svoje vlastní workflow včetně kroků připomínkování a schvalování. Nová verze produktu vytváří požadavek na revizi FMEA a obráceně.

Celá analýza DFMEA se po schválení automaticky přenáší do Process PFMEA (dále jen PFMEA). PFMEA dále rozšiřuje strukturální a funkční analýzu o požadované výrobní kroky a s tím související analýzu stromu chybových funkcí a dalších elementů FMEA struktury. Control plan je s produktem spojen stejným způsobem jako DFMEA. Znaky produktu jsou k dispozici v rámci kontrol na jednotlivých stanovištích výrobní linky. Všechny detekce určené v rámci PFMEA analýzy jsou vyžadovány a systémem validovány během validace Control plan.

Díky tomu, že má každý z modulů řízení kvality (Katalog produktů, DFMEA, PFMEA, Control plans) svoje vlastní verzování a workflow, se validace provádí při každém odeslání dané části ke schválení. Přestože je každá z částí životního cyklu spravována samostatně, EISOD kontroluje verzování a vyzývá k aktualizaci verzí všech dotčených částí napříč celou strukturou produktů a dílů.

Schéma provázanosti procesů kvality v systému EISOD

Moduly vhodné zejména pro výrobní podniky

Petalon Group ČSJ ČSJ Plzeň
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright © 2020 Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. Internetové stránky od Beneš & Michl